Persondatapolitik

Kære Patient.

Nedenfor kan du læse klinikkens persondatapolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger som vi registrerer og behandler om dig har vi pligt til at opbevarer sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af disse helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken, kan som udgangspunkt kun ske med dit samtykke, jf. sundhedsloven kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrere og anvender vi til brug ved afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via region, kommune eller forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal indtil der er gået 10 år efter din sidste kontakt til klinikken. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end behovet beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug ved afregningsmæssige formål, opbevare vi så længe dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysningerne registreres på grundlag af persondatalovens § 6, stk. 1.

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger som klinikken registrere og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registeret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette disse. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Det er styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplsyninger om styrelsen for patientsikkerhed på www.stps.dk.

Mvh.
Tandlægehuset Ågade