Rodbehandling

Hos Tandlægehuset Ågade anvendes den nyeste teknologi så behandlingen kan foretages effektiv og smertefrit. Vi har stor erfaring med rodbehandlinger

 

Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul (caries) når helt ind til tandnerven, så bakterier får adgang og giver betændelse.

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der for eksempel :

  • Tidligere har været et dybt hul i tanden og fyldningen derfor ligger tæt på nerven
  • Revnedannelse i tanden, som trænger ind til tandnerven
  • I sjældne tilfælde ved meget følsomme tandhalse hvor der sker kraftig forværring

Det er således bakterier og deres affaldsstoffer, som kan udvikle sig til en kronisk betændelsestilstand i nerven og nødvendiggøre, at tanden skal rodbehandles.
Når en tand rodbehandles, fjernes alt betændt nervevæv indvendig i tandens nervekammer og rodkanaler.
Der udføres en omhyggelig desinficering og udrensning, hvorefter rodkanalerne fyldes op med et materiale, som forhindrer bakterierne i på ny at inficere tanden.

Med andre ord udstoppes tanden som hermed bliver til en død tand. Der lægges en plastfyldning i tanden og den er så færdigbehandlet. Men da en rodbehandlet tand er svækket, kan det mange gange være nødvendigt med en kronebehandling hvis tanden ikke skal knække.

Rodbehandlinger lykkes i 80-95% af tilfældene. Succesraten afhænger bla. af hvor fremskreden betændelsesprocessen er. Så jo før rodbehandlingen udføres desto bedre prognose har tanden.  

Behandlingen foregår under lokalbedøvelse.

Rodbehandling

Kontakt os

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker at booke en tid,
er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.